Wednesday, July 28, 2010

Melas apa Eman Eman ?

Nganggo judul melas apa eman eman kue sebutan nggo terminal papat nang bandara Sukarno Hatta sing di bangun khusus nggo jalur bali para pekerja Indonesia sing pada kerja nang luar negeri. Jere si niate pemerintah apik bene wong sing tes bali kang luar negri diaman na nang terminal papat bene aman tekan calo calo bandara sing pada nglemboni.
Akeh wong Indonesia sing ora pada ngerti anane terminal papat mergane anu jarang di beritakna nang media apamaning lokasine sing adoh kan terminal loro dadi ya jarang ana sing ngerti kecuali wong sing kerja nang luar negri sebagai buruh (TKI/TKW)

Terminal papat Sukarno Hatta lokasine wis bener bener udu nang lokasi bandara wis adoh banget nang njaba, ibarate persis banget kaya karantina sing bener bener keterlaluan! “Wong sing tes bali kang luar negri angger uwis mblebu meng terminal papat, aduh aja ngarep bisa di jemput nang anggota keluargane atopun bojone karena terminal papat nggawe aturan kudu nganggo transportasi bandara nganti umah sing pastine ora gratis ya kudu mbayar he..he...

TKI/TKW sing mlebu meng terminal papat jere si anu pendataan, tapi menurutku sing ngalami nganti mlebu meng terminal papat si ora kayakue kenyataane. Pertama tekan terminal loro numpak bis khusus dianterna meng terminal papat, sampe terminal papat sedurunge mudun bis sekitar 10 menit nang petugase di ceramahi sing jere kudu nuker duit lah apa kirim barang lah nganggo jasa pengiriman barang nang bandara. Seuwise mudun bis gari kon meng konter ngaweh paspor bene di tulis alamat umah sesuai papor, nang petugase di takoni alamat desane di catet nang computer bene mengkone pas tuku tiket bis sesuai karo tujunane ora usah mawi di takoni alamate maning “hmmm kayakue yahh”.

Hufttt esih ana maning seuwise di takoni alamate trus kon tuku tiket bis bandara, eh mari kue ana petugas sing nggeret nggeret prentah kon mlebu meng ruangan, lah aku kan bingung ana apa maning kon ngapa? Eh takon malah di gentak “Gari mlebu mengko tulih ngerti kon nagapa! Mbarang wis nang njero ngerti ora kon ngapa? Aseeeemmmm!!! Mung di takoni, “mbak…. Kerja nang Hongkong pirang taun? Nggawa dolar apa ora? Nek nggawa di tukarna nang kene baen, kie penukaran resmi nek mbak nukar nang njaba mengko di lemboni. Aduh mangkele atiku karo petugase sing mbentak kae mau, mbarang ngerti kon mlebu mung di prentah kon nukar dolar tok.

Esih ana maning gari kon ngantri koper di udun uduna kan bis huhhhh! Mbarang koper wis nang tangan gari kon ngantri panggilan numpak bis segrombol ana wong 8 dadi ya kudu ana wong 8 nembe di berangkatna meng daerah tujuan nganti umah.

Heran terminal papat kie tujuane apa? Mudahna pemerintah olih penghasilan apa anu melindungi? Wis kerja adoh adoh ninggalna keluarga anak bojo eh bali meng negarane dewek malah di kayakuekna persis kaya narapidana. Masa biaya bis Jakarta nganti Cilacap 480.000 pokoke larang ora larang ya ora nana pilihan maning sebab angger uwis mlebu meng terminal papat ora bakal bisa metu kecuali kue siji jalan keluare.

Ora nana bedane di bubarna terminal telu tp di gawe maning terminal papat sing intine ora beda adoh isine karo terminal telu! Petugas karo preman ora bisa di bedakna.