Saturday, June 7, 2008

Keburan Maning

Musim panas wis dimulai walo siki sering udan tapi orapapa lah, Kartu untuk masuk kolam renang bawah apartemen juga wis dadi kena nggo ngakses swimming pool sing di kususna kur nggo residen kene thok "taikoo shing". Keburan nek nangisor apartemen anu ora nana kancane dadi nek keburan ora bisa cengingisan soale ora nana sing diajak ngobrol wong anu akeh akehe wong hongkongan kabeh sih lah

Tapi lewih asik nek dina minggu utawa dina libur siki wis mulai maning renang karo kanca kancane walo mung gaya batu nyegur byyuuurrrrr langsung ketilem koh hehehe
Tapi kan asik akeh kancane lanang wadon campur bareng renange, wong hongkong wong bule ato wong ireng ya campur dadi siji pokoke renang. Sing kadang nggawe aku ngguyu soal kancaku anu agi nembe blajar renang duuh jyannn pokoke wareg gulih nginum banyu, nek eling eling rasane arep muntah wong nek renang ya 99% akeh sing pada nguyuh nang njero banyu. Soale aku dewek pernah ngalami, kadung kebelet banget ya terpaksa lah.

TEmpat renang sing paling asik dan gede tur bebas dan umum ana nang kowloon park, nangkana ana indor dan outdor, jadi nek udan bisa nang njero seumpama nek agi renang awan awan panas ya bisa renang mlau nang njero.

Inyong tah anu wedhi ireng walo dasare wis ireng tapi siki ketambahan sering keburan dadi terpaksa mbalik seperti kulit asalnay nang najawa ireng pol. Lah men lah ireng ireng wis ndue bojo ikih " hehehh ngurus"

3 comments:

Slamet Widodo said...

endi potone?
:D

THANN said...

wah jan makmur tenan mbokayu..siplahhhh

Akang AJAY said...

Akhire bak yu aku wis tangi, nang hongköng musim ujan..Sama jakarta juga kadang 2x.. Berarti nang kolaman .. Akeh uyuhe ya