Monday, June 9, 2008

Ora arep Adol Agama Nggo $$

Wingi Sore pas arep renang kancaku terpaksa ngenteni diriku 30 menit, karena kebetulan nyonge libur tapi metu kur arep renang thok dadi kawit esuk nganti sore mung turu thok sedina. Metu metu genah anu kancane njaluk di batiri renang koh.
Bocah kue kancaku dela dela telpon nyong baen njaluk cepet cepet kon teka, wong wis tek omongi setengah jam maning koh eh malah rewel dela dela telpon. Ternyata ternyata disaat deweke nunggu nyong kue mau deweke bareng grombolan wong wong yg beda agama merga kui deweke merasa risih karena sring di tawari kon mlebu meng agama kristen kue karo di iming imingi $5000.

Menurut kanca kanacane sih sing wis pada mlebu jere anu di nei duit bar kue trus di baptis sing jere ana tandane nang pundak gambar salib tapi angger bocah nakal jere kur ngarah duite thok. nah nganti kancaku wingi kae genah diomongi lah kadar di tandane nang geger ikih angger ora nganggo sinlet tulih ora keton kecuali bojone dewek sing weruh , Kancaku pinter njawabe wong lia ora weruh apa enggane Gusti Alloh ora weruh juga??!!

Aku salut karo kancaku hidup di negara bebas dan pergaulan yang luar biasa bebasnya esih bisa mmperthankan agamane walo deweke sering olih tawaran meninggalkan agama islam dan masuk agama lia bakalan olih duit $$

Islam yang kuat harus kayak gitu dalam keadaan apapun seharusnya lebih bisa istighfar dan sadar bahwa segala sesuatu yg menimpa dirinya adalah ujian yang harus di hadapi bukan menyerah karena Alloh tidak menyayanginya. Dengan adanya cobaan itu kita sebagai muslim akan lebih kuat dalam memegang tiang agama agar tidak rapuh dan roboh.

Permasalahan agama didalam kehidupan kita tidak akan menjadi masalah selama kita masih saling menghargai dan menghormati antar agama yang berbeda beda jangan saling menjelekan karena pada dasarnya setiap agama itu tjuannya adalah kebaikan kecuali agama yang sesat dan sslah.

7 comments:

KKB said...

Alhamdulilah aku due sedulur adoh imanne kuat.Tapi aku juga prihatin sama mereka yang cuma gara2 uang yg buat beli kutang ajah nggak cukup rela jual agama.Naudubilahhimindalik.

Akang AJAY said...

Yah yu siki wong boro boro nang hongkong .. Nang indo be kayane ake .. Jamane wis edan agama di adu domba

hni said...

iya a.. pancen akeh sing kaya kue modus se jeng, alhamdullilah panjenengan eh kanca panjenengan yaa? iman ne kuat..malahan kadang2 ana sing imane mung digadai karo mie instant apa sembako lah pokoke..naudzubillah, biar miskin harta yg penting gak miskin iman

THANN said...

oala mbokayu..ya kepriwe manimg wong jaman wis ahir...mulane ayo poro sedulur pada sing ati-ati...aya aja lat sabendinane ora ketang mung se ayat Qur ane diwaca, dipahami lan diamalaken...hahaha kaya kyai lahh...

makeblognotwar said...

TOP MARKOTOP, MBOKAYUNE!

nah kaya kuwe. pancen abot tapi kudu tetep kuwat. ning sebenere dodolan agama kuwe ora patiya nista, paling ora langsung olih nyek-nyekan sekang wong liya, lha nek dodolan tuhan?

wong sing dodolan tuhan ki malah kadang nganggo kupluk, rajin sembahyang, ning olih duwit sekang tumindak culika marang Gusti...

jazakillah, ukhit...

NB: saya masih belum bisa login di cilacap onlen, gimana?

www.bangpay.org

Slamet Widodo said...

sing kuwat iman yo yu!

Anonymous said...

hla yen mlebu pindah agama wae, terus oleh duwit, banjur metu, bali maneh, sajake kabeh biso oleh solusi.Hehehehehe