Friday, January 4, 2008

PRIHATIN

Dia Sosok pria yang mempunyai badan besar tinggi mata tajam dan wajah lumayan ganteng lahir dari keluarga sederhana dan beruntung mempunyai istri yang sifate pada yaitu pelit, galak, sadis, serta pingine di ajeni.
ora kepenak kepriwe uripe nanggone mertua mangan karo turu thok pegaweane. wis bojone sing wedon sing kerja nang luar negri anak sing ngurus mertua mangan kur gari nyiduk nang meja arep ngrokok kari njukut nang warunge mertua jan ibarate raja temenan, tapi sing tak herankan wis ora ngurus anak tp nek anake nakal ato rewel bisane kur ngomeih karo nggebuk njejek nendang sampe tega anake di banting kayak boneka, ora mikir nek deweke ya ora bener.

dasare wong anu ora ndue utek kayane luh wis di kepenakna mangan karo turu nanggone mertua bojo sengsara golet duit nang luar negri nggo masa depan eh malah sing lanang nangumah malah kayak setan alon alon barang sing berharga nangumah di jual nggo dolanan wedonan. Rasakna siki wedonane meteng ngonoh nggolet duit nggo ngempani wedonane karo anak hasil selingkuhane rasakna luh sengsarane golet duit ngempani wong, wis di kepenakna eh malah truka golet sengsara dewek!!

8 comments:

Pacul Prihatin said...

wong kaya kue anggone ya...jengking taboki wudele....

dudu bojone rika mbok yu?

cewekndeso said...

kudune genah di kayakuekna kang...njijihi banget nyusahna keluarga dan bojo
kie nyata lho kang aku be sengit pol

Terlihat said...

jejeli tembelek wedus'e bangsari wae yuk. Khan mendem mengko.

hni said...

masyaalloh.. kue wong apa udu yang jeng ?? hehehehe

cewekndeso said...

terlihat:> di jejeli cemendil wedhus mengko nek mendem ya malah tambah ndadi :D

Hni:> ya asli menungsa tp uteke setan :D

Anang said...

kaploki ae

amc multivision said...

Nek wong lanang kaya kue nang nggone nyong ya ana Nduk.. Malah kabare wingi ketangkep karo warga terus diarak neng kampung mung nganggo sempak tok... trus wadone diusir saka desa kue... nyong be krungu kaya kue melu nggregel atine nyong... nyong wong lanang tapi nek ana wong wadon sing dilara'ake kaya kue nyong yo ra trima... sakepenake wudele dewe... nek ana sing diparingi azab neng donya kaya kue nyong kanda ngene "syokooorrr!!!"

cewekndeso said...

amc multivision:> lha genah iya koh kang, nek neng desaku malah ya anu ketat soal keamanane angger ana wong lanang wadoh ngumpul2 nek udu mukhrime ya di rondani alias di grebeg :) tp kue kejadian nang desa sebelahku nang kana tempate mandan nang jero dadi arep pada ngapa2 jere kepenak bebas ora nana ronda2nan apamaning jere wong wedonane pada geleman :D