Wednesday, November 14, 2007

**Desaku sarwadadi**njajal alias nyoba

tk njajal nulis lah tentang enyong karo lingkunganku yakue lingkungan sarwadadi sing kecamatane kawunganten k lan abupatene cilacap.

sarwadadi sebenere asri ra tau kebanjiran nek udan mung ya kue jembatan sarwadadi sing menuju arep mengkuburan wetan selalune kendang wis di bangun bolak balik sing jerene penunggune ngamuk kurang sajen lah mulane kendang terus nek kaline kebek wis kena dipastikna nek binangun banjir merga alase wis gundul di tegori entek nang masarakate enggane njajal bayangnya wong sing jenenge negor kayu jati koh nganti nggawa trek nggo ngangguk hasile, kaya anu dueke dewek gulih panen kon anu ora arep banjir tekan ngendi ya mbok. tp wong ora pada sadar alase di tegori kabeh jatine sampe sampe ula ula sing berbisa pada berkeliaran akeh wong padaa mati di cokot ula sing beracun merga alase di gunduli trus di tanduri palawija. ya ampun aku ndeleng batirku sekolah gemien agi nang MI alias SD sikile di cokot ula beracun anu pas agi mengalas nggarap palawija jere sikile di cokot ula aku kaget pol sampe aku nlangsane ndeleng bocaeh anu bocah apik ora nakal di cokot ula pancen ora mati tp ya kue sikile bosok cacat kayakue mlakune dengklang melasi banget. kue hasile alase ditegori kabeh ora alas lor alas kidul juga las wetan ntek di babad kabeh jatine. wong sarwadadi, binangun ,bendagede, sekomplek daerah sing termasuk kecamatane kawunganten ya umahe apik apik berjati kabeh.
ngomong masalah jembatan wetan mau siki wis dibangun paik di cor kayak jembatan kawunganten dadi nek ana banjir mandan ora kendang alias wis kuat siki, trus dalan kawunganten mengalor tekan panggangsurup nagalor kae bulak trus ngalore mbuh tekan ngendi wong aku be ora ngerti tp jerene ya wis di alusi maning tp ya kue kawit mbiyen di dandani bola bali koh ttp bae akhire hancur trus samben samben aku bali meng desaku ra tau menangi sing jere dalane nang mbulak alus. apamaning jan nek agi musim udan nek arep meng kawungaten ngedap merga dalane sing pating grudak nek agi udan nek nang mbulak nek numpak motor sikile lorone diangkat meng nduwur bene kathoku sing nganggo kathok dawa ora kotor yp numpak motore ya kudu alon alon nek ora ya blethek nang banyu kotor.
mudah mudahan ya kue saiki dalane alus nganti mengko aku bali insyalloh taun ngarep bene aku bisa jalan2 numpak motor dewek meng kawunganten.
mbokya pak GEDE PENGURUS KAWUNGANTEN mandan diurusi masalah dalane!!!

2 comments:

Bangsari said...

jan pencene ora urus banget koh pemerentahe kana. dalane siki rusak maning. dalane bangsari apa maning, mas iya dalah koh mbeluk banget, kaya kungkumane kebo. kancaku nganti tau urek urek nang tengah dalan sauwise banjir luh. jan ulih welut temenan kok.

tapi deneng ora ana judule?

cewekndeso said...

kelalen ora tk sog judul wong anu kurang memperhatekna mau guli nulis eh mlh wis tek publish